Moslims in het Vaticaan

Van 4 tot 6 november is er op het Vaticaan voor de eerste maal in de geschiedenis een bijeenkomst geweest van afgevaardigden van de Islam en van de Katholieke Kerk. Zij hebben samen gepraat over wat voor elk van hen het belangrijkste is in hun geloof. Op het einde hebben ze samen elk een eigen verklaring afgelegd. Voor de katholieken was het samengevat: ‘God heeft ons het eerst liefgehad… Vanuit deze liefde proberen we voor onze naaste te doen wat we graag ook zien dat hij voor ons doet.’ Voor de Islam was het: ‘Niemand van jullie is gelovig zolang hij niet voor zijn naaste graag heeft wat hij voor zichzelf graag heeft.’ Op het einde werden ze door de Paus ontvangen en was er een toespraak van de Paus en Z.E. de Grootmufti Dr. Mustafa Cerif. De deelnemers hebben de wens uitgesproken dat ze binnen de twee jaren nog eens zouden samenkomen in een land met een Islamitische bevolking.