Thuis gehoord!

“Ongelovigen en gelovigen,” zo stond er geschreven, “zijn allebei zoekers. Ze zijn tastend, zoekend op weg, onderweg.” Weten gelovigen dan niets of niet veel over God? Als wij ‘weten’ door ‘ervaren’ vervangen komen wij wellicht dichterbij hoe en waar iets van het Goddelijke Geheim te vermoeden en te ervaren is. “In de kern van mijn bestaan, in mijn ziel, in mijn diepste zelf, kan ik iets voelen van een Goddelijke nabijheid,” zo getuigt de monnik. In het evangelie wordt verteld dat enkele vrienden van Jezus met Hem mee willen gaan. Ze willen samen op een hoge berg de stilte gaan zoeken. Jezus’ vrienden zijn zo enthousiast van die ervaring dat zij zich als het ware omringd weten door enkele oude, bijbelse profeten, Mozes en Elia. Ze wilden zelfs enkele tenten voor hen bouwen. Zo wilden ze dat heilig moment vasthouden. Een vraag daarbij: “Waarom kwamen Jezus’ vrienden op zulk voorstel?” Ze hadden thuis wellicht gehoord en soms ook gezien hoe kleine profeten en open mensen destijds getuigden.