Slaaf(s)

In een artikel i.v.m. slavernij in onze hedendaagse wereld werd ik niet enkel verrast door de hoge cijfers wereldwijd, maar in het bijzonder door de nog 5,5 miljoen slaven binnen Europa!! Waar zit slavernij of horigheid verscholen in ons hypermoderne leven? Hoe vele vrouwen worden binnen hun relatie nog gedwongen/bedreigd tot seks? Hoe velen worden afgeschrikt met ontslag i.f.v. flexibiliteit voor de onderneming? Of worden gepest op het werk om wat voor redenen ook, heel vaak uit onmacht trouwens. Dreiging met uitbrengen van schandalen binnen politieke partijen of verenigingen is helaas ook nog van deze tijd. Hoe ver reikt onze vrije wil nog? Gouden stelregel blijft: als je jezelf niet respecteert, dan respecteer je evenmin je naaste. Dus ja, slavernij is van alle tijden. Wat kan ikzelf doen om dit uit te bannen? Als ik mezelf naar waarde schat, kan ik mijn grenzen stellen, desnoods in eerste instantie met hulp van derden of na oefening in enkele sessies van psychotherapie. En …, helpen we mekaar hierbij of zijn we liever blind/doof?