Uw wil geschiede

We kennen allemaal mensen die heel veel moeten doormaken: de dood van een dierbare, een langdurige ziekte, relatieproblemen, financiële problemen, … Sommigen kunnen dat allemaal aanvaarden met de woorden: “Uw wil geschiede!” En dat is dan niet zomaar een zinnetje maar een gelovige overgave aan God en het leven met alles wat dat met zich meebrengt. Daardoor kunnen ze het leven aan en bewaren ze een serene vreugde doorheen lijden en verdriet. Deze mensen staan gelovig midden in het leven. Aan zulke mensen kan ik, “kleingelovige” mezelf optrekken. Ze geven moed en vertrouwen in de toekomst. Ook het evangelie beantwoordt de vraag naar de zin van het lijden niet maar laat wel zien wat we kunnen doen als we ermee geconfronteerd worden. Proberen genezing te brengen, proberen te troosten, verlichting te brengen van pijn en ongeluk. Mensen zijn er om voor elkaar het leven zo gelukkig en draaglijk mogelijk te maken. Daarin gaat Jezus ons voor!