Moed!

Het leven met zijn op en neer, met zijn lief en leed, kunnen we ervaren als een boeiend gebeuren. Maar dan is het tegelijk belangrijk dat ons leven, zowel in goede als in kwade dagen, toch gedragen en gestimuleerd wordt door moed. In courage – het Franse woord voor moed – horen wij het Latijnse woord ‘Cor’ dat ‘hart’ betekent. Moed is een deugd die kan groeien door training en ervaring. Onze moed kan ook en vooral krachtig worden als wij kunnen en willen teruggrijpen en steunen op belangrijke waarden. Het kunnen sluimerende krachten worden die onze kern, ons hart versterken en toerusten. Als wij kleine zorgen ernstig leren verwerken kunnen wij wellicht ook recht en rustig blijven als grotere uitdagingen op onze levensweg komen. Nu wij in ons druk leefklimaat ons kompas en ons perspectief soms kunnen verliezen, is het goed dat wij moed mogen ontvangen. In dragende, bemoedigende verbondenheid en gemeenschappen kunnen wij hopelijk ook in 2018 kracht, steun en moed ontvangen en ook doorgeven aan elkaar.