Ziekenzorg

Iemand voelt zich niet goed in zijn vel. Tegelijk moet hij door zijn ziekte zich ook afzonderen. Maar hij wil niet uitgesloten leven en dat laat hij horen. In de goddelijke beweging voor meer menselijkheid – door Jezus van Nazareth tenvolle op gang gebracht – groeide de gelovige overtuiging dat uitsluiting en kwetsbaarheid niet het laatste woord mogen hebben. Door toedoen van die Man van Nazareth ervaart deze zieke terug nieuw perspectief. Ook zijn huid wordt weer rein. Door Jezus – helemaal bezield door Gods Geestkracht – worden de machten van het kwaad als het ware verdreven. In en met Jezus kan het radicaal nieuwe van Godswege bewerkt worden en stil doorbreken. Ook nu wordt God door meerdere gelovigen en christelijke gemeenschappen ervaren als een warme nabijheid en tegelijk weten zij zich ook geroepen en gezonden om die warme tederheid door te geven. Zo wordt er o.a. in het kader van Ziekenzorg goed ‘God’ gedaan.