Focussen

Een toerist vroeg aan een Brusselse chauffeur naar de naam van een gebouw. De chauffeur moest het antwoord schuldig blijven, net als op de 2de vraag van de toerist, die peilde naar de naam van een kerk. Laconiek vroeg hij dan: ‘Wat weet u dan wel?’ Schetst dit niet onze wereld? We ‘moeten’ bijna van alles op de hoogte zijn om noodgedwongen ‘mee’ te kunnen met het sneltreintempo waarin veel zich ontwikkelt?! De chauffeur repliceerde pertinent dat hij goed op de hoogte was van alle straten in Brussel en veilig een voertuig manoeuvreren kon in de chaotische drukte. Missie geslaagd, zou ik zeggen. Iemand die overtuigd is van wat hij kan en ernaar handelt. Iemand die weet welk radarstukje uit het grote geheel hij bespelen kan en mag, iemand die de focus behoudt ondanks kritiek. En heus, dit is al heel wat in deze tijd: (kunnen) blijven staan en verder doen, ondanks alle commentaren vanuit welke hoek ook. ‘Focussen op het doel levert tijdelijke barrières, maar focussen op barrières ontneemt het zicht op het doel.’ Denk daar maar eens over na. Doe ik ook!