Gelovig opvoeden (1/2)

Als wij gelovig in het leven willen staan en zo ook willen opvoeden dan kunnen wij boeken lezen, zeker die boeken die ooit als heilig werden ervaren omdat ze vertelden over hoe God destijds werd ontdekt en zich liet ervaren door mensen en gemeenschappen. Deze boeken die vertellen over oude ervaringen en ook een gelovige traditie mee inhoud gaven en geven, zijn en blijven ook belangrijk als men in de opvoeding kinderen en jongeren wil op weg zetten om iets te vermoeden en te ervaren van een Goddelijke nabijheid. Die erfenis die aangeboden wordt, zal bij geloofsopvoeding in de school altijd belangrijk blijven. Maar er is zeker vandaag meer nodig, nu de steeds groter wordende verscheidenheid in ons leefklimaat ons ook meer dan vroeger uitnodigt tot dialoog. Willen jongeren vandaag niet alleen met zichzelf bezig zijn – en dit wordt gestimuleerd door de sociale media – zal het ook belangrijk zijn dat ze kansen krijgen om te leren van hun eigen ervaringen. Op dit aspect van de gelovige opvoeding willen wij morgen even verder ingaan.