Groot Vaderhart

God blijft met ons bezig opdat we zouden gaan begríjpen…
Wat wil God ons dan duidelijk maken?
Hij wil dat wij zijn Vaderhart, wat daarin leeft, zouden kunnen verstaan. Niets lijkt meer op het hart van God, als het hart van een vader of moeder. De meesten van ons hebben de ervaring daarvan op mogen doen. Eerst mochten we zelf de liefde van onze ouders ondervinden. Later krijgen we dan zelf een vader- of moederhart, om liefde door te geven naar het beeld van God. Gods Vaderhart gaat heel ver in zijn Liefde voor ons. Hij geeft Zijn Zoon, ‘Zijn welbeminde’, die stráált door de Liefde van Zijn Vader. Hij wil ons de weg wijzen naar het échte Leven. De Vader roept ons op om naar Zijn Zoon te luisteren! Hij wil ons gelukkig maken door samen met Hem alles wat moeilijk is met Liefde te overwinnen, zélfs de dood. Wát een groot Vaderhart, wat een geschenk, die Zoon!