Door kinderogen

Ontspannen adem ik de diepblauwe lucht in… Ik voel hoe de koude me vervult, tuit mijn lippen en blaas de ijzige lucht krachtig uit. Er verschijnen speelse wolkjes uit mijn mond, ik glimlach en ontmoet het kind in mij. Wanneer ik vervolgens mijn omgeving in me op neem, ontluikt het prachtige bos zich voor mijn ogen… De meest intense kleuren prikkelen mijn netvlies, het warme rood, het zonnige geel, het strakke blauw, nooit geweten dat groen zoveel varianten had! Even richt mijn blik zich op de talloze insecten, drukdoende met het leiden van hun korte levens… Ze fascineren me en ik laat mijn verbeeldingsvermogen de vrije loop, wat zou de dag voor deze miniaturen in petto hebben? Ik glimlach en ervaar een gevoel van dankbaarheid voor al het mooie dat me omringt. Vol verwondering over het leven aanwezig in mezelf en in alles wat ik zie. Even alles loslaten en doen of je alles voor het eerst ziet… De wereld door kinderogen…

Evy

Dichterbij

We naderen de passieweek. Jezus komt dichterbij zijn einde. Maar door dit hele gebeuren zal Hij juist ook dichterbij ons komen. Als Hij zal zijn omhoog geheven, zal Hij allen tot zich trekken, zo belooft Hij. Dit is een kracht van hart tot hart. Geloven begint in je binnenste. Heb je Hem al gevoeld of gehoord? Hij is er als we in de put zitten, maar ook als we vol vreugde zijn. Jezus wilt alles met ons delen. Zelfs de zeer intieme band met Zijn Vader. Het is wel moeilijk om op dat niveau te komen. Maar als je er voldoende tijd aan besteedt, zal je Hem steeds meer herkennen in de wereld om je heen. Jezus wil immers dat we Hem volgen of anders gezegd, dat we Hem gehoorzamen, zoals Hij de Vader heeft gehoorzaamd. Dan zullen we niet verloren gaan. Hij staat garant. Kun je je dit voorstellen? Het ontsnapt ons steeds weer, zolang we nog in dit leven staan. Naar Pasen toe mogen we verder kijken. Vreemde dingen staan te gebeuren, maar wie stand houdt zal met Jezus mee in het Licht mogen stralen.

Welk Godsbeeld? (2/2)

Vervolg van gisteren

Dat we vandaag een ander Godsbeeld nodig hebben, daarmee zijn we gisteren geëindigd. We laten nu even klinken hoe prof. R. Burggraeve het onlangs omschreef: ”De bijbel leert ons dat God ervaren kan worden als de inwendige dynamiek van de liefde. God als Geest in de mens, de Oneindige in het eindige, die ons bezielt en oproept tot liefde en zo het mirakel van de mens mogelijk maakt. We zijn getekend, bezield door Zijn aanwezigheid.” Een ongelovige zoeker getuigt: “Wij worden in deze tijd uitgedaagd om God opnieuw te ontdekken.” De bijbel wil het leven, de wereld niet verklaren maar wil ons doen nadenken over ons leven met zijn lief en leed en met zijn verlangens. Die Man van Nazareth groeide op in een Joodse, gelovige traditie maar Zijn leefklimaat was ook gekleurd door Romeinse en Griekse invloeden. Hij wilde God niet voorstellen en beleven als een gatenvuller maar als een tedere dynamiek van liefde. En Hij zelf wist zich in die tijd geroepen om God, die Hij vader noemde, te dienen.

Welk Godsbeeld? (1/2)

Wetenschap en techniek hebben o.a. al vele jaren ons samenleven beïnvloed en veranderd. Maar wetenschap en techniek kunnen ons niet veel helpen als wij als mensen ook met de volgende vragen leven: “Wie zijn wij? Hoe kunnen wij zin en betekenis geven aan ons leven? Wat is onze bestemming?” Er zijn meerdere denkers en schrijvers die met veel overtuiging en ervaring blijven zeggen dat in religie en godsdienst aandacht en overleg mogelijk is voor deze vragen naar zin en bestemming. Maar sommigen voegen er vervolgens wel onmiddellijk aan toe: “Als gelovigen daarover nadachten en nadenken dan werden en worden ze uiteraard ook gekleurd door hun leefklimaat, hun leefcontext, hun wereldbeeld.” R. Burggraeve, prof en priester eindigt één van zijn boeken als volgt: “Sinds de Verlichting (18de eeuw) is het beeld van de almachtige God in de hoge hemel compleet achterhaald. De bijbel leert ons dat een ander Godsbeeld mogelijk en nodig is.”

wordt morgen vervolgd

Ik weeg 103 kilo

‘Ik kan zo maar een potje choco leegeten. En die suikerwafels smaken zo lekker.’ Het resultaat is 103 kilo. Waarom zou je je zorgen maken? Op het werk dreigde men met een ontslag. ‘Ik ga naar een ziekenhuis voor een vermageringskuur,’ hoorde ik door de telefoon. ‘Zal die kuur helpen, wanneer je daarna opnieuw begint met choco en suikerwafels?’, vroeg ik. De telefoon werd dicht gelegd.

Van waar komt die drang naar oververzadiging? Zou die iets te maken hebben met een honger naar liefde… in overvloed?

Jezus houdt ook van overvloed… in het geven. Hij ‘gaf’ zo maar vijfduizend mensen eten tot ze verzadigd waren. Toen de mensen in hem een goedkope traiteur zagen, wilden ze hem ‘koning’ maken. Hij verdween uit hun gezicht. Ze begrepen hem niet. Pas op het kruis heeft hij kunnen tonen welk een ‘overvloed’ aan liefde hij bezat: liefde die echt verzadigt. Toen hebben enkelen het begrepen.

Nooit te oud

Zegenrijk is het hoe een ouderenpsychiater getuigt dat psychotherapie best mogelijk én werkzaam is voor 80- en 90-jarigen, te lezen in een artikel van overmatig alcoholgebruik bij oudere mensen. Ouder worden is een veranderingsproces dat wel degelijk stress met zich mee kan brengen. Ouderdom manifesteert onze broosheid als mens. Waar we vroeger eerder de koffiekan bovenhaalden, wordt nu rap een fles cava of wijn opengetrokken bij tal van ontmoetingen. Bejaarden zijn fragieler om onderliggende problemen of nooit verwerkte kwetsuren letterlijk door te spoelen. Ze komen uit een generatie waar spreken over gevoelens en innerlijke gevechten vaak niet aan de orde was. ‘Voortboeren’ was toen de leuze, ‘niet flauw doen.’ Ze missen dus ook vaak de taal om met die pijn, dat gemis om te gaan. Toch zijn er onder hen, die de weg naar hulp en groei vinden. Ooit ontmoette ik een 80-jarig koppel dat de uitdaging aanging om mekaar relationeel terug te vinden. Sterk! Nog altijd zijn jullie een boegbeeld voor mij, ook al zijn jullie intussen misschien terug Thuis …

Beweging ten goede

Op een gedachtenisprentje stond één zin:
“Ook zijn daden waren in God gedaan.”
Het is ook de laatste zin van het evangelie van dit weekend. En de evangelist Johannes voegt er nog aan toe: “Zulke mensen doen de waarheid en gaan naar het licht.” Mensen die zich lieten en laten bewegen door Gods kracht lieten zich bewegen in de richting van meer goedheid en solidariteit. Zulke mensen bewerken meer menselijkheid. Het is een beweging van mensen die met veel goede wil zich verzetten tegen de machten van de duisternis. Duistere krachten kunnen in alle domeinen van het leven doordringen en mensen en gemeenschappen verdelen en tegen elkaar opzetten. Maar tussen licht en duisternis leven wij. Gelukkig zij die zowel in lief als in leed mogen rekenen op bekommerde, meelevende mensen en die zich ook gedragen weten door een hartelijke warmte.