Blijmoedig vasten

Wat ik vooral opstak uit een conferentie met bovenstaand thema, is dat je een vastentijd dient af te stemmen op je eigen kunnen zonder grenzen te overschrijden. Wanneer je moeilijk haalbare doelen vooropstelt, gaat het vaak meer om presteren en scoren dan om de ware betekenis van vasten: bewust een kleine en gezonde ommekeer mogelijk maken ten bate van jezelf en van anderen. Meer tijd voor gebed en bespiegeling kan je handelswijze ook rustiger en vriendelijker maken. Eens je portemonnee meer openen ten gunste van minderbedeelden, vormt je niet enkel letterlijk om tot een milder mens, maar ook figuurlijk wordt je hart meer ontsloten. Een introvert persoon kan weldoordacht meer aansluiting zoeken bij buren, vrienden, … en zo een helende kentering in gang zetten. Net in de stilte van ons hart kúnnen wij horen wat de Geest fluistert om eens nader te bekijken i.f.v. haalbare pasjes naar verandering toe. Onze Schepper vraagt niet dat wij ons overbelasten, maar dat we doen wat binnen ons potentieel ligt, opdat het oogsten relevant mag zijn.