Respect

In een groep van eerste communiekantjes stelde de juf de vraag: Wat wilde Jezus eigenlijk? Een meisje zei: Jezus wilde dat we de wereld een beetje liever zouden maken. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Maar hoe kun je de wereld beter maken? Ook daar wisten ze wel antwoord op. Door een eind te maken aan ruzie, niemand uit te stoten, zieken te bezoeken, armen brood te geven… jawel, ze wisten er alles van. Het gaat hier, evenals in de 10 woorden die Mozes op de berg meekreeg, om cruciale menselijke betrekkingen. Respect tussen ouders en kinderen, respect voor het leven, voor andermans eigendom, trouw; eerbied voor de waarheid, en niet jaloers zijn op wat een ander heeft; er is genoeg om gelukkig te zijn. Door deze ‘regels’ te handhaven en te bestuderen, toont de gelovige zijn gehechtheid aan God. Dan is God aanwezig. God woont niet in gebouwen, of in de natuur, of in woorden en wetten. God woont in mensen die met een bepaalde intentie leven.