Beweging ten goede

Op een gedachtenisprentje stond één zin:
“Ook zijn daden waren in God gedaan.”
Het is ook de laatste zin van het evangelie van dit weekend. En de evangelist Johannes voegt er nog aan toe: “Zulke mensen doen de waarheid en gaan naar het licht.” Mensen die zich lieten en laten bewegen door Gods kracht lieten zich bewegen in de richting van meer goedheid en solidariteit. Zulke mensen bewerken meer menselijkheid. Het is een beweging van mensen die met veel goede wil zich verzetten tegen de machten van de duisternis. Duistere krachten kunnen in alle domeinen van het leven doordringen en mensen en gemeenschappen verdelen en tegen elkaar opzetten. Maar tussen licht en duisternis leven wij. Gelukkig zij die zowel in lief als in leed mogen rekenen op bekommerde, meelevende mensen en die zich ook gedragen weten door een hartelijke warmte.