Welk Godsbeeld? (2/2)

Vervolg van gisteren

Dat we vandaag een ander Godsbeeld nodig hebben, daarmee zijn we gisteren geëindigd. We laten nu even klinken hoe prof. R. Burggraeve het onlangs omschreef: ”De bijbel leert ons dat God ervaren kan worden als de inwendige dynamiek van de liefde. God als Geest in de mens, de Oneindige in het eindige, die ons bezielt en oproept tot liefde en zo het mirakel van de mens mogelijk maakt. We zijn getekend, bezield door Zijn aanwezigheid.” Een ongelovige zoeker getuigt: “Wij worden in deze tijd uitgedaagd om God opnieuw te ontdekken.” De bijbel wil het leven, de wereld niet verklaren maar wil ons doen nadenken over ons leven met zijn lief en leed en met zijn verlangens. Die Man van Nazareth groeide op in een Joodse, gelovige traditie maar Zijn leefklimaat was ook gekleurd door Romeinse en Griekse invloeden. Hij wilde God niet voorstellen en beleven als een gatenvuller maar als een tedere dynamiek van liefde. En Hij zelf wist zich in die tijd geroepen om God, die Hij vader noemde, te dienen.