Verspilling

Een kwart tot een derde van ons voedsel wordt wereldwijd verspild, stelde een rapport van de Wereldbank enkele jaren terug. Gigantisch toch? Er is wel degelijk genoeg voor iedereen, heel wat schort bij de verdeling en vooral de weggooicultuur is gewoon mensonterend. Elke Belg gooit 1 kg voedsel per dag weg! Dit vernam ik tijdens de duiding van de huidige vastencampagne die de honger uit de wereld wil bannen. Anderzijds groeit het bewustzijn rond voedselverspilling wel en zijn er meer en meer restaurants, scholen, voedingswinkels, landbouwbedrijven … die met hun resten een zinvolle actie willen stellen ten bate van armoedeverenigingen, initiatieven in de sociale economie, … teneinde de kringloop verantwoord te sluiten. Tijden van overmaat en decadentie sluiten ook de uitdaging in zich om het ánders aan te pakken. Versoberen kan een zinnige ‘to do’ worden. Verspillen we op nog andere domeinen? Hoe ga ik om met eten, met geld, met bezit? En hoe is het gesteld met de bewust gekozen tijd voor mijn Heer …