Belangrijke tijden 1

Kardinaal De Kesel hield bij de afsluiting van het jubeljaar ‘50 jaar bisdom Hasselt’, een boeiende toespraak. Wij willen hier even vooral stilstaan bij zijn commentaar van de diepgaande veranderingen in de samenleving. “Wij beleven een belangrijk tijdsgewricht. Het is belangrijk zijn tijd goed te begrijpen. Het Westen is eeuwenlang een christelijk continent geweest. Zo werd het geloof ook maatschappelijk gedragen. Kerk moet leven in en voor de wereld. Ze leeft in de wereld maar niet noodzakelijk in een christelijke wereld.” In onze nieuwe situatie, in onze moderne cultuur wordt vrijheid met grote letters geschreven. Die vrijheid is ook belangrijk om de ontmoeting met God in het leven te kunnen ervaren. “Geloven”, zegt de kardinaal “is vandaag zeker niet vanzelfsprekend en als men godsdienst zoveel mogelijk van het publieke forum wil weghouden dan moeten wij als christenen ons verzetten tegen dat soort privatisering. Ja, er is scheiding tussen Kerk en Staat maar geen scheiding tussen geloof en maatschappelijk engagement.”