Secularisering

Dat woord hebben we reeds ergens gelezen of gehoord. Het gaat over een werelds worden van onze samenleving waarbij we alles wat niet noodzakelijk bij onze leefwijze hoort opzij schuiven. We houden ons alleen aan wat bruikbaar is of het leven opfleurt. Mensen die oorspronkelijk katholiek waren opgevoed willen nu alle gewoonten die dat verleden oproept laten vallen. Zo gaat men op zondag naar een sportgelegenheid in de plaats van een kerk. Sport is goed voor de gezondheid. Dat is tasbaar. Wat bij de kerk hoort is meestal ingewikkeld en maakt niet duidelijk waarvoor dat nuttig is.
Nochtans zijn er mensen die juist kiezen voor wat bij de kerk hoort. Ze komen tot de bevinding dat de mens niet alleen lichaam is maar ook nog iets geestelijks in zich heeft. En dat geestelijke geeft diepere wortels om het leven waardevoller te maken. Voor hen is secularisering ook inspiratie zoeken bij Jezus en hierbij het overtollige laten vallen.