Mensen, wees lief!

Voor onze vrienden, de dieren,
die moeder natuur versieren
en haar in het reine bewaren;
voor de fijne vogelsnaren
met klanken als uit de hemel
feller dan sterrengewemel!
Schenk hen uw blijk van vertrouwen
als ze hun nieuw nestje bouwen,
stel ze nooit of nimmer teleur
na al hun heen en weer gesleur.
Denk eens na met hoeveel ijver
zij dit zo, zonder wedijver,
met toewijding hebben gedaan!
Hiervoor in bewondering staan
is meestal moeilijk voor de mens.
Weet dat zij dankbaar en intens
ons in lief en leed omringen
en hun mooiste liedjes zingen!
Dus, lieve mensen allemaal
van welke afkomst, ras of taal
behoed onze dieren voor pijn:
laat ons liever mens-lievend zijn.

Jozef V.