God is werkzaam

Hoe komt het dat twee mensen voor elkaar kiezen? Als er echt sprake is van liefde, geloven wij dat God hen heeft samengebracht. De draden worden zo geweven dat de wegen van beide personen elkaar kruisen. Daarvoor wisten ze niet van elkaars bestaan maar werden ze in het verborgene toch al voorbereid om voor elkaar de ware te zijn. In de eerste ontmoeting kan de vonk al overslaan, of misschien pas later. Maar geleidelijk aan zullen ze verstaan dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Dan gaan ze een verbintenis aan om in goede en kwade dagen elkaars steun en toeverlaat te zijn. En om het leven en alles wat daarbij komt te delen. Ze worden één vlees, zegt het evangelie. Een diepe verbondenheid in lichaam, maar ook in geest. Het is immers de Geest die een stukje van Gods drie-ene Liefde in hun hart heeft gelegd. Dit werkt dus ook verder naar buiten toe. Ze leven niet voor hun twee alleen. Zoals concentrische cirkels is er een kern en een uitdeinen. Laten we bidden dat nog veel mensen deze weg mogen en durven gaan.