Harde werkelijkheid? (1/2)

Af en toe kunnen wij de hardheid van ons leven ervaren. Zo kan een broze gezondheid ons leven soms beperken. De kleine ontgoochelingen in onze verbondenheid met dierbaren kunnen ons diep raken en kunnen ons zelfs doen vervreemden van elkaar. In mijn tuintje heb ik deze hete zomer een aantal verdorde struikjes moeten opruimen. De droogte deed haar verstikkend werk. Sommige waarnemers van ons leefklimaat melden regelmatig dat wij steeds minder ‘bronnen’ ter beschikking hebben. Waar putten wij kracht, vertrouwen en bereidheid om dienstbaar te zijn? Wellicht kan de christelijke Bron – die velen vandaag niet meer vinden en die sommigen ook afschrijven – toch nog menselijkheid blijven bewerken. Wij geloven dat dit kan als wij het christelijk geloven op een eigentijdse wijze mogen invullen.

… wordt morgen vervolgd.