Stap voor stap

In het christendom werd gesproken, geschreven en getuigd dat God als het ware een stap zette naar de mensen. Die stap, die nabijheid werd vooral ervaren in de jonge, christelijke geloofsgemeenschappen. In die hartelijke gemeenschappen schreven ook de bijbelse schrijvers het Nieuwe Testament. Ze vertelden stap voor stap dat ze in Jezus iets mochten ervaren van Gods gedrevenheid, van Gods Geestkracht. Ook na Jezus’ kruisdood verkondigden zij dat Gods Geestkracht, die Jezus ten volle bezielde, hen nabij bleef. In de jonge kerkgemeenschappen werden die ervaringen later een ‘Paaservaring’ genoemd. Gods Geestkracht die zij in Jezus ten volle mochten ervaren bleef ook in hen aanwezig en daarover getuigden zij.