Verloren leven

Kijk… hier in dit stuk land
– dat geen mensenbloed spaarde –
werd mijn broeder verenigd
met de dood… en de aarde.

De aarde… treurt niet om u
– de wereld kent geen verdriet –
mijn broeder, geen mens die mij ziet
met tranen in stilte om u…

Je leven… verloren
– een schim paradijs –
maar stervend herboren
in eeuwige peis.

Jozef V.