Wintermarkt (deel 2)

Blijkbaar zouden acht Belgen op de tien godsdienst nog nauwelijks belangrijk vinden. Wellicht dat daarom de commercie al vrij lang de kans had om het kerstgebeuren te ‘vermarkten’. Uiteraard werd deze verandering ook reeds lang aangevoeld en ervaren door hen die kerkelijke verantwoordelijkheid dragen. Zo zei onze aartsbisschop onlangs in een boek: “Ja, we zijn in een langdurig proces geëvolueerd van een christelijke naar een niet christelijke samenleving.“ En dan voegt hij eraan toe: “Ja, geloven kan overkomen als iets vreemds.” In datzelfde boek zei een actieve pater Dominicaan: “We moeten vandaag o.a. anders spreken over God. Er zijn geen twee werelden. God is alleen werkzaam in en door bezielde mensen.” En die Man van Nazareth werd ervaren als ten volle bewogen door God die Hij Vader noemde. “Pogingen om het Godsgeloof uit de mensheid te verwijderen zijn ten dode opgeschreven en kerken die zich vernieuwen trekken mensen aan.”, zei onlangs een Nederlandse theoloog.