Vredeswakes

4 jaar vredeswakes in Langemark als waardig tegenwicht voor de herdenkingen van de 1ste wereldoorlog zijn voorbij. Een uiterst lovend initiatief die mensen van heinde en verre in gang zette en bijeenbracht om uit te dokteren hoe we concreet meer vrede in ons leven kunnen brengen. Iedere vredeswake startte vanuit een specifieke invalshoek als armoede, werk, vrouwen, klimaat, kinderrechten, … en werd een levendig geheel met inspirerende koren en beklijvende getuigenissen van over de hele wereld zoals bv. de Parents Circles, een organisatie waar Israëli’s en Palestijnen, die een familielid verloren in dit conflict werken aan verzoening en vrede. Dorothy Oger bracht haar gedicht: ‘Ik kies voor liefde’. Dit is intussen omgezet in 70 talen, vanzelf ontstaan door het delen op sociale media en het bewogen worden door de resonantie van woorden, die bij mensen eenzelfde emotie van vrede en betrokkenheid opwekte. Taal is zó wezenlijk; liefdevolle taal is een Instrument van Vrede. Elke dag opnieuw krijgen wij vele kansen om die vrede en liefde waar te maken.