Het onuitgesproken woord

Nietszeggend lopen ze naast elkaar. Een onverwachte ontmoeting tussen twee vreemden, die elkaar reeds kennen zonder dat ze ooit gesproken hebben. Hun blikken kruisen en de universele taal van het betoverende ogenblik spreekt in duizenden ongesproken woorden… Zinderend. De kracht van dit moment… De intensiteit van deze hartverwarmende glimlach gevolgd door een liefelijk gebaar. Ogen die elkaar ontmoeten en onmiskenbaar communiceren in universele woorden. De duidelijkheid van deze blik, die alleszeggende sprekende diepdonkere ogen… Fluwelen blikken die koesteren , zwijgend, maar met zoveel inhoud. Een lach die tranen verhult. Een vluchtige afscheidskus, een warme welgemeende schouderklop … Het gebaar zonder taal maar met diepe kracht. De stevige handdruk van drukdoende mensen die graag de tijd nemen om je even te begroeten… Emoties die zonder ze te benoemen, ziel tot ziel, hart tot hart, duidelijkheid in overvloed, ons diepste menselijke zijn doordringen. De schoonheid van pure eenvoud.

Evy