Iets of niets?

Daar waar mensen elkaar bijna niets gunnen, zelfs geen goedendag, daar is wellicht ook weinig of niets te vermoeden of te ervaren van een goddelijke nabijheid.

Maar daar waar wij elkaar waardering gunnen en dit ook af en toe laten voelen, daar is iets te proeven en stil te ervaren van een heilige dynamiek.

Dat was ook vroeger zo, in die tijd toen die Man van Nazareth al goeddoende rondtrok en ook toen de profeet Mohammed met veel openheid en warme aandacht werd beluisterd.

Dat “iets” kreeg soms vele namen en werd ook regelmatig beeldrijk uitgedrukt. Een beeld dat het goddelijke geheim, het heilig Mysterie wellicht goed oproept en doet vermoeden is het beeld van de ‘onderstroom’. Worden de vele kleine golven van minzaamheid en mededogen in en tussen ons niet gedragen door een dynamiek, door een zee van Zijn liefde?