Op-geLICHT

Vreemdeling van in den beginne
verloren in een opgesmukte schijnwereld
’t verbolgen sprookje van de kinderjaren
in het uitgestrekte bos met herten en reeën
verijdelde geborgenheid
gestrand in moeder natuur.

Onschuldige kinderziel
nomade in verlorenheid en nihilisme
en toch … behoed en vergezeld
door wat of wie de mens overstijgt
uitgezuiverd in ’t alleen-zijn
vluchtend voor elke drukdoenerij.

Vol-gewassen in eenvoud
dienstbaarheid aan ’t zo kleine
pelgrim zijn ten einde toe
met de toevalligheden van ieder etmaal
de Compostella-route van een leven
gedragen tot aan de rijzende zon.

Woestijn is de uitgelezen plek van de Geest,
Vlam van het ware leven, Adem van betekenis
die het Licht in mijn leven brandend hield …