Getuigen van God

Paulus, de bijbelse verteller en brievenschrijver in de jonge kerkgemeenschappen, gebruikt het beeld van “werken op Gods akker” om mensen uit te nodigen om, zoals Jezus, mee te werken met Gods dynamiek van Liefde.

En als gelovigen medearbeiders mogen en willen zijn op het veld, op Gods akker, dan willen zij vooral goedheid, verbondenheid, heelheid en heiligheid zaaien.

Zo werken zij allicht ook mee aan een goede toekomst en aan goede, leefbare gemeenschappen.

Zo meewerkend aan een goede akker, aan een hartelijke, solidaire samenleving wordt door Jezus ook voorgesteld en beleefd als werken aan Gods Rijk.

In ons bisdom worden wij, christenen, dit jaar uitgenodigd om zo betrokken, zorgend en bezield samen te leven.

Zo hopen wij getuigen te zijn van Gods liefde voor de wereld.