Stille spoor

Waar leven wordt beschermd, behoed
bij stil begin en tegenspoed;
daar zijn mensen stil nabij.
Met zachte kracht omringen zij.
 

Dat er mensen mogen zijn
tot meeleven bereid.
Dat zij in het stille spoor
elkaar zijn toegewijd. 

Waar leven rustig openbloeit,
verbondenheid en vriendschap groeit;
daar zijn mensen diep gegrond,
vermoeden iets van Gods verbond.
 

Waar leven minzaam wordt gedeeld
en pijn en wonde wordt geheeld;
daar gaan mensen in Zijn spoor
en geven aan Gods roep gehoor.

 

Jeanne Devos

Een straffe madam. Sinds 1963 zet ze zich in voor armen in India. Ze was er zelf jaren werkzaam en kwam vooral op voor de rechten van domestic workers, huishoudpersoneel dat meer als slaaf dan als werknemer behandeld werd en voor verschopte straatkinderen. Een aanrader om een keer naar haar te komen luisteren. Dit kan op 26 januari 2020 om 14u in het Pastoraal Centrum, Tulpinstraat 75, Kiewit. We vragen wel om vooraf in te schrijven op onze website: www.sameninvreugde.be. En dit ten laatste op 20 januari 2020. Je kan er voor kiezen om enkel voor Jeanne Devos te komen of om de hele dag bij ons aan te sluiten. Neem dan wel je eigen pick-nick mee.
Jeanne Devos zal over haar levenswerk vertellen naar aanleiding van het boek: ‘Alsof de Weg ons zocht’, dat samen met haar nichtje Julie Hendrickx tot stand kwam.

Vreugdevogel

Ik was buiten,
hoorde de vogels fluiten,

zat in een droom
Iedereen was blij
De vreugde brak los

Ik werd wakker
Een mees
zat op mijn hand

Hij had een bandje
rond zijn hals
Er stond:
Wees blij en voel je vrij!

Xander

Fragile

Schoorvoetend
zet ik aarzelend stappen
op onze planeet.

Verwond
over wat allemaal kan, gebeurt ,
getolereerd wordt.

Ik krabbel op
maar weet geen blijf met mezelf.

Gekscherend door de lucht
af en toe droomvlucht.

Voorzichtig .
Terug op stang,

zo ongelooflijk
Breekbaar.

(mv)

De piloten

Wat mooi gevonden, deze zinspeling voor een uitzendbureau! Door deze originele naam, hun warmhartige site, maar vooral hun bezielde aanpak onderscheiden ze zich goed van de doorsnee. Ze piloteren werkzoekenden veilig en wel naar een nieuwe bestemming en ze zeggen ook als je (nog) niet klaar bent voor de arbeidsmarkt en bv. eerst andere coaching nodig hebt. Kortweg, ze gaan eerlijk met je om en zo heb ik het graag. Ze bieden vorming aan om je vaardigheden bij te spijkeren en ze beschikken over een flinke dosis humor, wat in hun interviewgesprek ruim aan bod komt. Kwaliteit primeert duidelijk. Een letterlijk grote quote: ‘Het beste komt nog’ siert de zitruimte.‘De kracht van kwetsbaarheid’ van Brené Brown staat naast Eckhart Tolle met: ‘De kracht van het nu’ en spreekt boekdelen. Je energie zou voor minder aangezwengeld raken. Als slot krijg je nog een verrassing mee: ‘een geschenk om jou te ontmoeten’. Ik was er serieus beduusd van. Complimenten zijn al niet meer alledaags en zeker niet uit deze hoek. Een plek om ‘u’ tegen te zeggen!

Gedoopt

Met de geboorte van Jezus heeft God een menselijk gelaat en hart gekregen. Ik vermoed dat dit gelovig gebeuren veel mensen blijft aanspreken. Vandaag wordt, door de bijbelse schrijvers in het evangelie van dit weekend, verteld dat Jezus zich ook liet dopen door Johannes. Het is heel goed en zinvol dat er sacramenten zijn om Gods nabijheid sterker te ervaren en om Zijn kracht bewuster te ontvangen. Het christelijk doopsel dat wij ontvangen kan ervaren en beleefd worden als een gelovig ritueel. Door dit sacrament weten mensen zich uitgenodigd om in  het spoor van Jezus van Nazareth aandachtig, bekommerd en zorgend in het leven te staan. Wij ontvangen in dit biddend gebeuren goddelijke geestkracht om het leven, het samenleven zinvol te maken.

God (2)

Het godsgeloof is niet zozeer een zaak van weten en kennen, zo klonk het gisteren. Ook vandaag laten wij ons o.a. inspireren door de overleden bisschop Jan. Hij pleitte destijds zeer sterk om die wegwijzers te volgen die ons iets doen vermoeden van transcendente, religieuze ervaringen en dit midden in het leven. Bij Augustinus, een bekende theoloog uit de oudheid (345) klonk het even anders: “God, Gij waart binnen in mij terwijl ik U buiten zocht.” En bisschop Jan zei ook: “Zoek God niet met je ogen maar met je hart.” Bij de moslims zoeken de innerlijke, spirituele zoekers elkaar op in de kring van het Soefisme. En christelijke monniken beleven hun goddelijke zoektocht ook samen. Bisschop Jan citeerde destijds een vriend theoloog (E. Schillebeeckx) en dat klonk zo: “God overstijgt alle ervaringen en toch is Hij ons nabij.”