Weemoed

Weemoed, waarheen leid je mij?
Verleid je mijn gemoed
naar donkere krochten
van een ver verleden?

Kind van God, dans voor mij.
Verblijd me met je hemelse gezangen.

Opdat ik weerstand bieden kan,
dankzij U, mijn Grote God.

Zodat de regen zegen wordt
en ik rusten kan in Uw Hart
dat enkel nog van Liefde bloedt
voor mijn wee gemoed…

Mieke