Borduren

Ons Grote Leven is zeker Handwerk, steek per steek verder gaan en trachten er een mooi en zinvol project van te maken. Net als met het ware borduren vraagt dit om veel geduld en toewijding, wil j’ er een esthetisch werk van handenarbeid van maken. Wanneer liefde en talent samenwerken, kan men een meesterstuk verwachten. En de liefde is Gods Genade. Meister Eckhart verwoordde het zo: “Wanneer God jou bereid vindt, gaat Hij werken en zich in jou uitgieten op dezelfde manier waarop de zon, als de lucht zuiver en helder is, zich moet uitgieten en zichzelf niet kan tegenhouden. Want God is een zon; Zijn Weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.”

Ieders leven is Zijn ‘Unieke’ Creatie’. En toch moeten we eens afscheid nemen van dit leven, ook als je je tot borduurkunstenares hebt opgewerkt. Loslaten in kwetsbaarheid en sterkte, verder borduren hier en Ginder … Loslaten op Weg naar Transparantie, naar meer Licht, eveneens hier en Ginder … Bach componeerde het lang geleden: “Bist du bei Mir?” Bewaren in ons hart net als Maria.

In de steek gelaten?

Heb jij je wel eens in de steek gelaten gevoeld? Het gevoel dat de zorg van anderen waar je altijd op rekende onverwachts wegviel? Persoonlijk herinner ik mijn eerste dag op de kleuterschool als in de steek gelaten. Later, toen ik als kind voor een periode naar een gezondheidsoord moest. Hoewel het op dat moment niet leuk was, overleef je dit soort ervaringen wel. Dieper gaat het, als in je volwassen leven je lief je dumpt of een intieme vriend je vertrouwen beschadigt. Als je dan niet een aantal vrienden hebt, die het wel met jou zien zitten en je trouw blijven, kan je mentale gezondheid er diep door gekraakt worden. Als God jou belooft om trouw te zijn, is dat omdat Hij jou de moeite waard vindt en meer potentieel in je ziet dan wie dan ook. Voor Hem val je niet samen met je tekorten en Hij zal je vertrouwen nooit beschadigen. Waag het met Hem.

Gedragen

Tijdens de weekends van deze maand horen wij in onze kerken een paar vreemde situaties uit het evangelie volgens Matheus. Jezus loopt over het water naar de boot waarin Zijn leerlingen zitten. De bijbelse verteller Matheus meldt dat Jezus niet bang is en heel rustig over het water wandelt. Jezus nodigt Petrus uit om naar Hem toe te komen. Maar halverwege wordt Petrus bang en het lukt hem dus niet. Jezus echter wist zich gedragen en Hij vertrouwde op de nabijheid van God, Zijn Vader. Petrus mist dat vertrouwen en hij bidt: “God, geef ook ons Uw kracht en bezieling die Jezus tenvolle mocht ervaren. Hij weet zich door U gedragen en bewogen.” Mogen ook wij ons gedragen weten en ons vertrouwen schenken aan Gods dragende kracht en nabijheid.

Licht & Vrede

‘We zingen nu lied 825.’ Ik voel me licht in gedachten, lijf en leden. ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ is immers mijn lievelingskerklied uit de zangbundel ‘Zingt jubilate’. De integere tekst en de sobere melodie vloeien moeiteloos in elkaar over. Ze vervoeren ook letterlijk licht bij de aanvang van de eucharistieviering. Een lemniscaat aan vreugde omhelst de gezegende ruimte. Het is als zonlicht dat plots door de glasramen breekt en even later speels achter de wolken verdwijnt. De liedtekst schept toekomst zoals de eerste rimpeling op het water bij een aanvankelijk windstille dag. Zich omringd weten door ‘standvastig Licht’ en aangevuurd worden in alle omstandigheden, schetst ook mijn levenspadverwachting. Licht gaat en staat voor het ware, het goede en het schone. Het is een smeekbede dat elk mens, tussen het ontstaan en het vergaan, in vrede mag leven en zijn wie hij is. Na dit lied van Oosterhuis en Oomen mijmer ik verder bij de vraag hoe ik vandaag ‘mijn naam in vrede draag’?

Lucht

Ik liep zomaar wat te denken

of denken nog wel van deze tijd was.

Bedacht tegelijkertijd of het wel veilig was,

zo wandelend denken.

Of het niet beter was om

zomaar in het wilde weg wat te wandelen:

gedachteloos stappen.

Stel dat er niet genoeg plaats is

voor al die wandelende gedachten,

dat de atmosfeer overbewolkt raakt

van al die wandelende denkers,

komt daar geen gedonder van?

Bij deze slenter ik verder, zonder rede.

(M.V.)

Zout der Aarde

“Wij zijn het zout en het licht der aarde” (Mt 5, 13-14). We hoeven het niet te worden, sprak de priester, we zijn het al. Hoe stralen wij deze aanstekelijke geestkracht en vreugdevolle warmte uit? Zien we in donkere tijden, als we rouwen om geliefden die we moesten afstaan, nog licht aan het einde van de tunnel? De dag in dankbaarheid afsluiten en de Heer enkele puntjes van erkentelijkheid aanbieden, werkt voor mezelf als een mooi en hoopgevend ritueel. Het sterkt me eigenlijk al naar de volgende dag toe. Om dat etmaal nog beter voor te bereiden, vraag ik vaak aan de H. Geest mijn dag van morgen gereed te maken naar de Wil van God. Daarbij schuw ik niet wat vandaag verkeerd liep. Slechts als we niet bang zijn voor de donkerte kunnen we partners van het Licht worden. Ook Jung wees op het belang van het bewust maken van onze duistere kanten, net om de integratie van de tegengestelden mogelijk te maken. Als wij zwak zijn, kan de Heer Zijn Kracht in ons uitstorten. Onze diepte werkt samen met Zijn Glorie en Genade. Liefde lost duisternis op …

Bescherming

Op de rand van Licht en duister, kom ik JÓU steeds tegemoet, mijn God. Jij legt Jouw warme Mantel, om mij heen. Bescherming. Alleen bij Jou kan ik haar krijgen, vinden. JIJ komt Mij tegemoet. Ik ben geborgen in JÓUW Armen. Niemand kan me uit Onze bond van Vrede krijgen. Jij komt me steeds tegemoet, Mijn hemel en mijn Vader. Altijd en Altijd!!! Mieke

Bouw op vertrouwen

De geur van een nieuw boek bezorgt me een weemoedig gevoel en toch hou ik ervan. Een oude stempel op een nog handgeschreven brief wekt vertrouwen. Bouw op vertrouwen. Je innerlijk weten ontspringt de dans niet, aanvoelen is “weten” op een dieper niveau, er is niet steeds een verklaring voor. Een jager vertrouwt op zijn aangereikte kennis van de voetsporen in het bos. Een politiehond op zijn verfijnde reukzin. Na regen en zonneschijn zie je de kleuring van een regenboog. Vertrouw op de kracht van je intuïtie. Rosanna