Liefde voor de vijand

Een vijand is iemand van wie wij hebben bepaald dat hij tegen ons is. Hij blijft vijand doordat we hem liefde ontzeggen. God heeft goeden en kwaden lief; Hij verdeelt mensen niet op in mensen die zijn liefde wel of niet verdienen. Als wij liefhebben met Gods liefde kunnen we mensen niet langer indelen. Het vraagt dat we stevig in onze eigen liefde geworteld staan.

Onze vijanden beheersen onze gedachten, ze oefenen macht over ons uit en het lukt niet hen los te laten. Wij zijn slachtoffer van onze zelfgemaakte vijand. Als we hem kunnen zien vanuit Gods allesomvattende liefde en onszelf niet langer definiëren ten opzichte van de ander, bevrijden we onszelf. We worden nieuw, vrij, onbezorgd. We moeten niet wachten tot we ons beter voelen om te handelen. Als we vertrekken vanuit Gods liefde kunnen we de vijand in onszelf bevrijden.

geïnspireerd op Henri Nouwen “thuiskomen in tijden van angst”