In Zijn Spoor

“Over 30 jaar zal de wereld vooral door de snelheid van wetenschap en techniek gekleurd worden.” Zo kunnen wij horen en lezen.

In onze wereld, die zeker heel sterk blijft evolueren, is het ook niet gemakkelijk om in het spoor van Jezus van Nazareth te leven. Leven in Gods gedrevenheid deed Jezus voor en Hij maakte warme indruk. Hij zond Zijn apostelen uit om het Rijk Gods te verkondigen en bij mensen bevrijdend werk te verrichten.

Mogen wij, zoals Jezus, ook kracht vinden, Gods geestkracht, Zijn Heilige Geest, wetend dat ook wij gezonden zijn om, zoals Jezus, het goede te behartigen tussen mensen, ook in moeilijke tijden.

“De kerk heeft altijd crisissen gekend en is ze altijd te boven gekomen,” zo schreef onlangs onze kardinaal Jozef De Kesel.