Gebroken hart

Ik wil geen liefde meer ontvangen en ik durf geen liefde meer geven, sprak mijn gekwetste ziel. Dít is te gevaarlijk en overleef ik nooit meer. Ik was een jonge vrouw van 35 jaar met een grote carrière, maar met een gebroken hart. Het leven heeft me op de knieën gedwongen. Misschien maar goed ook… Nu ben ik er 65. Ik heb meer dan geleefd, doorleefd, gehuild en gebeden. Ik spreek tot Jezus, mijn hartsvriend in simpele woorden…”Maak me kwetsbaar en doorlaatbaar. Gebruik mijn gebroken hart als een gulden weg naar andere gebroken harten. Zegen mijn handen zodat ze bidden kunnen. Leg liefde in mij, om armen te omarmen. Geef warmte opdat koude mensen durven ontdooien en de weg vinden naar Uw Liefde die Gij mij, sinds die ene dag van overgave, telkens weer met overvloed geeft. Gebruik míjn gebroken hart, mijn Heer, als balsem. Dank dat ik dít van U kreeg!

mieke

Jezus in de woestijn

Bij ons is het nu koud. Dus zullen we wel even een inspanning moeten doen om ons voor te stellen wat Jezus 40 dagen lang doormaakt als voorbereiding op Zijn openbare leven. Of toch niet? De woestijn is weerbarstig, net als de kou en de winter. 40 dagen is een lange tijd. De donkere winter duurt ook lang. We keren vanzelf naar binnen. Waar sta ik nu in het leven? Waar wil ik naar toe? Of liever: Waar kan ik op het spoor komen wat God van mij wil? Jezus wist het ook niet allemaal dadelijk. Hij trekt zich terug in eenzaamheid, geleid door de Geest. Hij stelt zich open voor het Woord van God. Maar er zijn ook tegenkantingen. Stemmen die Hem afbrengen van Zijn opdracht. Hij leert echter verder zien en overwint het kwade door het goede. Daar is veel onderscheiding voor nodig. Want het kwaad doet zich soms als goed voor. Je moet vroeg opstaan om niet in de val te trappen. Je zal leren herkennen waar het op aan komt op het moment dat het er toe doet. Maar goed, we staan nog maar aan het begin van de vasten. Nog even oefenen.

Rijk of arm

Ik ben niet zo rijk,

want ik woon in een arme wijk.

Bij mij thuis gaat het ook niet zo goed,

want mijn ouders moeten veel geld uitgeven,

och ja, dat moet!

Maar… ik heb veel vrienden

en dat is fijn!

Ik zou willen dat er veel meer

vriendelijke mensen

zouden zijn.

Want ik ben liever arm met vrienden

dan rijk met geld,

als dat het enige is

wat telt.

(Nienke uit klas 3VV1)

Focussen

Een toerist vroeg aan een Brusselse chauffeur naar de naam van een gebouw. De chauffeur moest het antwoord schuldig blijven, net als op de 2de vraag van de toerist, die peilde naar de naam van een kerk. Laconiek vroeg hij dan: ‘Wat weet u dan wel?’ Schetst dit niet onze wereld? We ‘moeten’ bijna van alles op de hoogte zijn om noodgedwongen ‘mee’ te kunnen met het sneltreintempo waarin veel zich ontwikkelt?! De chauffeur repliceerde pertinent dat hij goed op de hoogte was van alle straten in Brussel en veilig een voertuig manoeuvreren kon in de chaotische drukte. Missie geslaagd, zou ik zeggen. Iemand die overtuigd is van wat hij kan en ernaar handelt. Iemand die weet welk radarstukje uit het grote geheel hij bespelen kan en mag, iemand die de focus behoudt ondanks kritiek. En heus, dit is al heel wat in deze tijd: (kunnen) blijven staan en verder doen, ondanks alle commentaren vanuit welke hoek ook. ‘Focussen op het doel levert tijdelijke barrières, maar focussen op barrières ontneemt het zicht op het doel.’ Denk daar maar eens over na. Doe ik ook!

Valentijn

Voorbij de overvloedige reclame en alle glans en glitter van cupido zouden we op deze dag misschien eens extra attent kunnen zijn voor hen wiens hart gebroken of verwond is. Deze mens een klein, liefdevol gebaar schenken met tijd en aandacht doet niets af aan het geplande, fijne etentje met je partner. Elk weet best wat vruchtbaar kan zijn. Ook als het moeilijke de kop op steekt, toch in actie schieten: zoals dat lang verwachte woord van verzoening schrijven, die bewuste telefoon die letterlijk en figuurlijk weer de draad wil opnemen, een bezoek aan een depressieve mens, de deur die velen overslaan, een woord van welkom aan een buurtbewoner uit een oorlogsland, enkele uurtjes oppassen bij een zwaar gehandicapt kind of jongere … Noden zijn er genoeg om ons heen en het geeft zo’n vervullend gevoel als we van een bijzondere dag een dubbele feestdag kunnen maken. Oma zal blij zijn met haar lievelingsgebakje, de zoetigheid waarmee haar man haar destijds graag verraste … en het verzacht de pijn om zijn gemis. Liefdevol verdriet toelaten, is de Liefde verder dragen…

Sneltrein

Met een enorme vaart nader ik het volgend station. De halte van een nieuwe ervaring in een leven dat aan me voorbij raast.

De ene halte gehuld in warmte, vrolijkheid en vooruitzichten, om vervolgens met een oorverdovende vertraging van snelheid halt te houden en stil te staan op het perron van tristesse en leegte. De sneltrein van het leven wisselt deze aan een ijltempo in. Allen reizigers op zoek naar mooie locaties, warme plekken van liefde, luchtigheid en sereniteit.., plekken met een overvloed aan vrolijke kleuren en intensiteit, waar tijd geen betekenis heeft, niet meer is dan een geschreven woord.

Vergeet niet bewust te kijken en te genieten van de dingen die je ziet, kijk door het raam, gebruik al je zintuigen, ruik, voel, proef, kijk, neem alles in je op… sta stil. Wees dankbaar voor je medepassagiers, ze geven je reis een diepere dimensie, leren je op diverse manieren kijken naar veranderende landschappen…

De sneltrein van het leven, steeds onderweg naar de volgende halte….

Evy

Met Uw wegen vertrouwd

Woensdag begint de 40-dagentijd. De nieuwe digitale retraite van ignatiaans bidden is klaar: Met Uw wegen vertrouwd. Ditmaal zijn de teksten geschreven door pater Hans van Leeuwen sj. Welke weg gaat God met ons? Welke weg wil Hij dat wij gaan? Veertig dagen lang nodigt deze retraite je uit om Jezus te volgen op zijn levensweg, om tochtgenoot van Hem te zijn op zijn weg naar Pasen. Wie voorheen al aan een retraite via deze site heeft deelgenomen, heeft ongeveer twee weken geleden bericht gekregen dat hij of zij automatisch opnieuw ingeschreven is. Wie nieuw is en nieuwsgierig of geboeid kan eens een kijkje gaan nemen op de site: www.ignatiaansbidden.org. Daar kan je je e-mailadres opgeven zodat je vanaf 13 februari 2018 elke dag een mail ontvangt met gebedsimpulsen. En dit gedurende de hele 40-dagentijd. Voel je vrij om ook vrienden en familie uit te nodigen. Alvast veel dank.