Liefde

Deelbaar door oneindigheid,
warm omwikkelend deken
van het hunkerende hart.

Gulle schenker van onmetelijke kracht.
Loyaliteit die niet te temmen is.
Reden van ons bestaan,
en zalver van intense pijn.

Het plotse ontstaan van schoonheid in alles,
De gloed van liefde geeft inhoud aan alles
dat ooit onbenullig leek.

Wereldverbeteraar of ….
aanzetter van verlies.
Sluwe kluwen van wrok.
Liefde, de kern van waaruit
iedere andere emotie aanvangt.

Liefde bevat de kracht die je haar toekent,
haar gunt, hoe je haar dient
en hoe jij je spiegelt.

Liefde, allesomvattende kracht.
De reden van ons bestaan.
De kern en bindende kracht
en voeding van ons menselijke zijn.

Evy

De Heilige Drie

Dit weekend vieren Christenen het feest van de Heilige Drievuldigheid. Het blijft moeilijk om het wezen van God uit te leggen. We breken er ons hoofd over, maar God zal altijd aan iedere uitleg ontglippen. Ons verstand kan en mag God wel benaderen, het blijft slechts benaderen. Waar we wel bij kunnen is liefde; Zijn liefde, die Hij aan ieder mens geeft. Hij heeft liefde in ons hart gelegd, opdat we meer mogen zijn dan een wezen gebonden door een sterfelijk leven. Christus verschijnt aan zijn leerlingen, op een berg in Galilea. Toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Maar Hij zegt: ’Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Hij wilt zo graag ieder mens (ook de twijfelaars) tot zijn leerling verheffen, opdat ieder mens kan delen in Zijn eeuwig leven in heerlijkheid. Hij ziet liefde in ieders hart. De liefde van Zijn Vader, omdat Hij van ons houdt zoals we zijn, opdat we mogen zijn wat we (maar) zijn.

GIJ

Intuïtief voel ik je nabijheid aan.
Gij zijt een GIJ,
de diepste Adem van mijn bestaan.

Geen instantie die stuurt of verklaart
al wordt er wel van jou een boek bewaard.

Gij zijt voor mij een stil Geheim
dat af en toe in nood, mijn kracht kan zijn.

En als ik soms in droefheid kraak
en stil zit neergeknield;
laat mij dan teder voelen
hoe Gij mij steeds opnieuw bezielt.

Gij, mij steeds nabij.

Gij die reeds zovelen
gesterkt hebt en geborgen;
mag ik nu diep vertrouwen
dat Gij er ook zult zijn,
in stille avondstonden
en in de vroege morgen.

Leeuwenhart

Open vlakte, oever in zicht,
vertroebeld water,
versteend silhouet,
schaduwdans.

Turbulente safaritocht,
als metgezel de hittegolf,
fauna en flora,
achterlatende bandensporen.

In ’t vizier
de woeste blik van een prachtdier.
Wie geeft om wie hier?
Trotsheid verscholen achter een rots,
beschermend over moederdier en welpjes.

Menselijke angst en lafheid,
tweeloop jegens leeuwenhart.
Vertwijfeling alom,
de aloude jager keert zich om.
Leeuwenhart brult,
een schaamteloos, oneerlijk gevecht.

Ieder gaat voorts zijn eigen weg,
valavond bij volle maan.

Rosanna

Pinkstervuur

Dit vind ik één van de mooiste feesten van het kerkelijk jaar. Omdat we als christen er zo in betrokken zijn. En omdat we als christen ook zo betrokken zijn op mekaar. Ook omdat het een pril vuur is, nog hevig. Een vuur dat oplaait na een periode van terugtrekking, van innerlijke groei, een proces van verwerking van verlies. We zijn iets (of iemand) kwijtgeraakt en we krijgen iets (of iemand) in de plaats. Die Iemand is een Persoon, de Heilige Geest. Die Persoon is een andere persoon dan Jezus Christus. Maar natuurlijk staan ze heel dicht bij mekaar. De Geest doet ons Jezus van heel nabij kennen. Nu we Hem niet meer zien is Hij eigenlijk nog dichter bij ons dan voorheen. Hij heeft namelijk de dood overwonnen. En dan kan er veel. Dan kan alles openbloeien. Wat in de kiem verborgen zat komt nu naar buiten. En zie je, zelfs de anderen verstaan nu wat zolang geheim bleef. Er is een tijd van inkeer en er is een tijd van verkondigen. Zong Ramses Shaffy niet: ‘We zullen doorgaan tot we samen zijn’? Wel, dit lied is nog steeds actueel.

In de hand houden (2/2)

Vervolg van gisteren…

Een samenleving die steunt op een prettig samenzijn verglijdt ongemerkt naar een organisatie die steunt op prestige en prestatie. Van zodra een mens moet presteren voor geld, komt het geld in de plaats van de vriendschap. Hieruit rijst de grote vraag: waarvoor leven we? Ofwel presteren en veel verdienen maar zich eenzaam voelen ofwel op de eerste plaats er zijn voor elkaar en het klein houden.
Deze keuze begint dikwijls in het gezin.

In de hand houden (1/2)

Enkele vrienden waren samen met vakantie gegaan. Het was schitterend geweest. De creativiteit van de ene lokte de creativiteit van de andere uit. Ieder was in zijn element en het klikte tussen allen. Het volgend jaar nam ieder zijn vrienden mee. Het jaar daarop brachten ook die hun vrienden mee. Het prestige moest even hooggehouden worden. Het werd een organisatie. Het was geen Jan, Pier en Paul meer. Ze werden de foerier en de boekhouder en de kok. Men moest mensen betalen voor tafeldienst. Er kwam een betaalde entertainer. Er werd een tarief bepaald voor het deelnemen. Er kwam onenigheid over wie moest betalen en wie mocht betaald worden. Ten slotte kwam de vraag: wie is hier baas.

… wordt morgen vervolgd.