Levensbron

Stapsgewijs, vol goede moed, bewandel je jouw levenspad. Argeloos, zorgeloos, de dagen volgend op morgen. Een lege rugzak vergezelt je, vol onwetendheid…
Je hoopt en zoekt, jouw gedachten zijn zoet.
Kronkelende paden, struikelblokken, addertjes onder het gras, verloocheningen, doch ook betoveringen, lief doch ook leed, alles bij de vleet.
Leef in het nu, richt je tot de natuur, de levensbron is er nog puur. Zonneprikkelende warmte streelt jouw gemoed, jouw geweten gesust, diep jouw verlangen naar kalmte en rust, sereniteit en beleving, alles loslaten…
Levensbron.

Rosanna

Op zoek naar meer!

Een rijke jongeman zoekt Jezus van Nazareth en vraagt Hem hoe hij iets van Gods koninkrijk kan ervaren. De jonge, rijke man heeft veel. Toch mist hij blijkbaar iets en getekend door dit gemis ontmoet hij Jezus. Van Hem wordt verteld dat Hij diep verbonden is met God die Hij ervaart als een kracht, als een warme dynamiek van liefde, als een Vader. En daarover wil die jongeman meer weten. Wellicht wilde hij nu meer ‘ervaren’ dan ‘hebben en bezitten’. Hij begon in te zien dat hij zonder zijn weelde niet veel betekende. Daarom was hij op zoek naar meer. De bijbelse schrijver Marcus laat Jezus dan zeggen: “Beste vriend, jij bent op zoek naar ‘meer’ maar om het ‘meer’ van God te kunnen ervaren moet je best eerst je vele ‘hebben’ en ‘moeten’ loslaten. Dan kun je nu al in mensen en gemeenschappen iets vermoeden van Gods warme goedheid. Dan kan God in jou en met jou werken. Als je zo – bezield door God – het spoor van de goedheid volgt zul je ook later bij je dood in en bij Hem je volle voltooiing ervaren.”

Gebed

Gebed van uw helende engelen,
dat door Uw aartsengel Michael
van God aan ons is overgebracht.

Stort uit uw helende engelen
Uw hemelse heerscharen over mij,
en over hen van wie ik hou.
Laat me de stralende blik van Uw
stralende engelen op me voelen,
het licht van uw genezende handen.
Ik zal uw genezing laten beginnen,
op welke manier God die ook verleent.

Amen

Harde werkelijkheid? (2/2)

vervolg van gisteren…

Ook voor christenen is het leven uiteraard eindig, broos en kwetsbaar. Maar omdat zij zich in hun diepste kern of ziel, bezield en gedragen weten, ervaren zij het leven, het samenleven, niet als zinloos. Als gelovigen hebben wij wellicht teveel en te lang naar boven gewezen en gekeken. Zo hebben wij op deze wijze o.a. in de geloofsverkondiging te weinig uitgenodigd en bemoedigd om Gods nabijheid ook en vooral te ontdekken en te beleven in ons midden en in onszelf. Daar waar wij van harte bekommerd zijn om elkaar en om een gezonde samenleving, kunnen wij in het spoor van die Man van Nazareth, God doen door goed te doen. Christenen zeggen en ervaren vandaag regelmatig dat zij zich willen inschakelen in iets groters. Dat grotere benoemen sommigen: Gods Dynamiek van liefde. Een jonge Islamiet getuigde: “Godsdienst is niet iets wat je beperkt. Zo heb ik het thuis geleerd.”

Harde werkelijkheid? (1/2)

Af en toe kunnen wij de hardheid van ons leven ervaren. Zo kan een broze gezondheid ons leven soms beperken. De kleine ontgoochelingen in onze verbondenheid met dierbaren kunnen ons diep raken en kunnen ons zelfs doen vervreemden van elkaar. In mijn tuintje heb ik deze hete zomer een aantal verdorde struikjes moeten opruimen. De droogte deed haar verstikkend werk. Sommige waarnemers van ons leefklimaat melden regelmatig dat wij steeds minder ‘bronnen’ ter beschikking hebben. Waar putten wij kracht, vertrouwen en bereidheid om dienstbaar te zijn? Wellicht kan de christelijke Bron – die velen vandaag niet meer vinden en die sommigen ook afschrijven – toch nog menselijkheid blijven bewerken. Wij geloven dat dit kan als wij het christelijk geloven op een eigentijdse wijze mogen invullen.

… wordt morgen vervolgd.

Recyclagemeester

Mijn lieve zielenzus, Mieke, maakte er mij attent op dat onze Heer zo’n geweldige milieuactivist is; wat in onze ogen schijnbaar niet-bruikbaar (meer) is en vaak afstotelijk werkt, hergebruikt Hij ten goede. Hij zuivert ons voortdurend uit: als een gebroken kruik verschoont Hij ons gekwetste innerlijk met de Stroom van Zijn Oneindige Liefde. Wat zwak is voor deze wereld/in ons leven kan Onze Heelmeester transformeren tot sterktes. Net wat gewond is en verloren lijkt, kiest onze Opperste Recyclagemeester uit om te genezen, om te laten opbloeien in iets Nieuws wat méér Leven biedt. Ons gebroken hart zalft Hij voorzichtig met Zijn Tederheid, opdat ook in ons hart de liefde en het mededogen mag toenemen voor hen, die het broodnodig hebben. Zonder Hem zijn wij verweesd. “Ik ben de Wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.”(Joh. 15,5)
Het kleine mosterdzaadje in mij verzorgt onze Recyclagemeester bij uitstek zó goed, dat ik uitgroeien kan tot een sterke boom.

God is werkzaam

Hoe komt het dat twee mensen voor elkaar kiezen? Als er echt sprake is van liefde, geloven wij dat God hen heeft samengebracht. De draden worden zo geweven dat de wegen van beide personen elkaar kruisen. Daarvoor wisten ze niet van elkaars bestaan maar werden ze in het verborgene toch al voorbereid om voor elkaar de ware te zijn. In de eerste ontmoeting kan de vonk al overslaan, of misschien pas later. Maar geleidelijk aan zullen ze verstaan dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Dan gaan ze een verbintenis aan om in goede en kwade dagen elkaars steun en toeverlaat te zijn. En om het leven en alles wat daarbij komt te delen. Ze worden één vlees, zegt het evangelie. Een diepe verbondenheid in lichaam, maar ook in geest. Het is immers de Geest die een stukje van Gods drie-ene Liefde in hun hart heeft gelegd. Dit werkt dus ook verder naar buiten toe. Ze leven niet voor hun twee alleen. Zoals concentrische cirkels is er een kern en een uitdeinen. Laten we bidden dat nog veel mensen deze weg mogen en durven gaan.