Bron

Bron van alle leven,
een grote sprong naar het verleden,
tekens aan de wand,
rijzende vragen, wat is er aan de hand.
Bescheiden tot inkeer komen,
met mijn hand op mijn hart
probeer ik niet te denken aan te veel smart.
Beschermengelen werken nu overuren,
sommigen onder ons
krijgen het nu hard te verduren.
Bron van alle leven,
laten we hoop en brandende kaarsjes
over de wereld verdelen.
Ieder vanuit zijn eigen veilige thuis.
Vanzelfsprekendheid
zal nooit meer hetzelfde zijn.
Dankbaarheid
komt op een dieper niveau binnen.
Schakels van positiviteit.
Ver weg doch in gedachten steeds samen.

Rosanna

“Schön zeg”

Er zijn steeds meer mensen die zich zorgen maken over de verzuring van onze samenleving. Als de onverschilligheid groeit krijgt de verbondenheid tussen ons ook steeds minder kansen. Sommigen zeggen dat wij zo terecht zijn gekomen in een leefklimaat dat ons kan ontmoedigen. Elkaar bemoedigen wordt daarom ook ervaren als een heel belangrijk en nodig gebeuren. Elkaar laten aanvoelen dat wij waardevol zijn kan ons kracht en moed geven. Een schouderklop kan deugd doen ook en vooral in de kring van kinderen en jongeren. Het is goed dat wij onderweg, met zijn lief en leed, elkaar bevestigen en bemoedigen, zeker dan wanneer wij dreigen vast te lopen en ons willen opsluiten of afsluiten. Toen destijds onze bisschop Paul Schreurs nog bemoedigend tussen ons aanwezig was en mensen wilde aanmoedigen zei hij regelmatig, nadat hij het verhaal van mensen had beluisterd: “Schön zeg”. Een aantal jonge priesters stoorden zich er blijkbaar aan dat hij dit zo dikwijls zei en ze maakten hem daarop attent. Hij lachte en knikte heel vriendelijk en zei: “Schön zeg”.

Juli, Hooimaand

De zon heeft haar werk gedaan. Het gras is hoog en de grasmaaiers mogen afkomen. Tijd om de wintermaanden voor te bereiden, nu al, midden in het jaar… . Dan begint het ook, inderdaad. Gras oogsten en laten drogen, nu blijft alles groeien. Wij hebben nog de zomertijd in het vooruitzicht. Mooie lange dagen, die toch al beginnen in te korten. Nog niet lastig, nog veel licht, ongestoord. Toch is de ommekeer begonnen, gedaan met de uitbreiding. De kringloop keert terug. De altijddurende uitbreiding is niet van onze aarde. Nu weten we dat het moment komt waar vooruitziendheid nodig zal zijn: voedsel, warmte, zachtheid met sto…., verplaatsingen beperkt. Onze ervaring is veilig vooruitziend.  Realistisch zijn, de grenzen kennen en er positief mee omgaan. Dat leren de landbouwers in de zomer…