Delen

Laten we met elkaar delen. En laten we bij dat delen niet alleen aan brood en geld denken, hoe belangrijk dat delen in onze wereld ook is, hoe zinvol het ook is om je dankbaarheid voor het feit dat wij het goed hebben, gestalte te geven in het delen met onze minder bedeelde broeders en zusters. Wie gezond is heeft enorm veel geluk, en de beste manier om onze dankbaarheid daarvoor te tonen is onze tijd en zorg delen met wie niet gezond zijn. Wie gelukkig in het leven staat, heeft redenen te over om dankbaar te zijn en de beste manier om je dankbaarheid daarvoor te tonen is om aandacht te hebben voor iemand die zich ongelukkig voelt, niet iemand aan de andere kant van de wereld, maar iemand in je omgeving. Zo ’n leven werkt aanstekelijk en vindt navolging. Mensen die tijd en zorg willen delen met anderen, zijn dankbare mensen, omdat zij ook die andere kant van het leven zien.

Dagelijks brood

Brood staat voor basisvoedsel. Brood is leven. Dat is zo overal en altijd, waar ook ter wereld. De mens heeft een primaire behoefte aan voedsel.

Brood is meer dan zijn boterham verdienen. Brood is een gave, een geschenk. Dat lezen we in het verhaal van de Israëlieten in de woestijn (Exodus). Als de mens in de woestijn zit, is God soms ver weg. Het boek Exodus leert dat God zijn volk niet vergeet. Het volk ontving voedsel voor één dag, telkens opnieuw. Hij is het volk nabij als het morrend door de woestijn trekt. God, die zijn volk gered heeft, laat niet toe dat het van honger omkomt. Daar gaat het over in dit verhaal.

Wij hebben intussen wel begrepen dat brood meer is dan een portie calorieën. Als aan mensen voedselpakketten worden uitgedeeld, wordt meer gegeven dan wat in het doosje zit. Dan wordt leven gewekt. Dan wordt de mens ernstig genomen. Al was het maar voor één dag… het leven gaat door.

Geef ons heden ons dagelijks brood!

Lichtpunt

De dag maakt plaats voor de liederlijke nacht, uren tellen dagen, maanden vervagen…
Je omarmt ‘het lichtpunt’ dat er voor jou komt opdagen, wat meer nog die zeven dagen.
Vreemde voorgevoelens versluieren het zicht, een kentering kondigt zich aan, hulptroepen weergalmen kreten van hoop.
In de verte eindeloze open velden, jouw hoopvolle ogen hunkeren naar zicht op de horizon.
Kansen verschansen, loze beloftes, rauwe teleurstelling…
In het diepste van jouw ‘zijn’ primeren hoopvolle gedachten, lichtbundels vol positiviteit.
Dag of nacht, een ‘lichtpunt’ zal er steeds zijn.

Rosanna

 

Ecologie

Onvoorstelbaar voor deze tijd dat een 70-tal oldtimers sputteren in een stil krekengebied? Slierten motorcrossers die wandelpaden onveilig maken en rallyrijders die de lucht ‘en masse’ bezoedelen, terwijl onze aarde kreunt onder de schadelijke stoffen?! De ijskappen smelten, diverse diersoorten sterven uit … Bekommeren wij ons dan niet om wie ná ons komt? Dat beleidmakers dit gedogen! Meestal omdat er een florerende economie achter zit. Zo’n rondrijders doen de horecazaken aan en ’t is en blijft ‘kassa, kassa’ die telt in stad en gemeente, wiens subsidies al zijn verminderd. Hoe moeilijk is het toch om macht, bezit en prestige los te laten voor wat het maar is. Ik ga lopen, wandelen, zwemmen … is van eenvoudiger allure, maar wel gezond voor lichaam & geest en bezorgt de natuur geen schade. Tenzij … de nagelaten blikjes en ander afval, wat de sportieveling eigenlijk rode wangen zou moeten bezorgen. Alles begint en eindigt steeds bij onszelf: Trek ik de kaart van ecologisch proper en welzijn voor iedereen of doe ik hartstikke mijn eigen ding?

Leven – dood – leven

Je meldt me dat je medezuster overleden is. Het was voor jou een voorrecht om voor haar intens te ‘mogen’ zorgen tijdens haar laatste vier levensjaren. Je zag het als ‘wederzijds verrijken’ en vooral als ‘elkaar nabij zijn’ in lief en leed. Jullie gunden elkaar ‘volop leven’ met een handgebaar of een enkel woord en voelden elkaar aan. Dit kon tijdens de stilte van het morgenrood tot in de holte van de nacht. Ik voel nu je verdriet om het afscheid en je vreugde om de mooie herinneringen. Ze zijn verweven als schering en inslag. Verdriet is nu de stugge, overheersende, dikke draad. Het weefpatroon bestaat uit leven-dood-leven. Haar leven overspande een hele waaier van vitaliteit. Haar dode lichaam wordt weldra ten grave gedragen. Het Eeuwige Leven dat zich aandient staat voor oneindige liefde, geloof en hoop. Jouw medezuster heeft immers niet voor niets geleefd. Maria en Maria Mazzarello schragen jullie en zorgen voor de ingebedde en vredevolle glansdraad in dit weefsel!

 

Dat is van mij!

Op een familiesamenkomst werd gevraagd aan de genodigden dat ieder iets zou meebrengen om het feestmaal samen te stellen. Alles werd bij aankomst verzameld en later mooi uitgestald in buffetvorm. Ieder mocht naar hartenlust eten en nemen wat hem het meest beviel. Sommigen gaven de voorkeur aan hun eigen meegebrachte picknick, terwijl anderen zich tegoed deden aan al het lekkers. Na afloop van de samenkomst werd het overschot nog verdeeld over de aanwezigen.
Zou het in Jezus’ tijd misschien ook zo gegaan zijn? Misschien was het wonder van de drie broden en de twee vissen wel dat Jezus mensen zover had gekregen dat ze alles wat ze bij zich hadden gingen delen met hen die niets bij zich hadden.
Wat er precies gebeurd is, meer dan 2000 jaar geleden, zullen we nooit snappen. Maar we kunnen niet alles snappen. Anders zou geloven en blijven geloven wel heel gemakkelijk zijn.

 

Gevaarlijk?

‘Geen hoofddoeken, geen T – shirts met religieuze propaganda, ook shirts van voetbalclubs zijn verboden want die zouden agressie kunnen opwekken. Een rode – duivel– shirt kan wel.’ Dit konden we lezen in de krant. Je hebt ondertussen wellicht begrepen dat het ging om een festival dat plaatsvond in Boom: het Tomorrowland. Dat sport – en in het bijzonder voetbal – agressie kan bewerken kunnen we ook in de Belgische competitie vaststellen want echte supporters kunnen soms erg gekleurd worden door fanatisme. Als bestuurslid van een Limburgse voetbalclub uit 2de nationale stond ik destijds meestal heel dicht bij de gekleurde supporters. Vooral als het een match was tegen een Waalse club kon het soms erg rumoerig worden op en rond het plein. Wij pleiten voor ‘Peace and Love’, zeggen ze in Boom en ze toonden een foto met daarop een verzoenend samenzijn van Palestijnen en Israëli’s.